Széchényi 2020

Rólunk - rövid bemutatkozás

Küldetésnyilatkozatunk

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Lukács Evangéliuma 18:6

Vezérigénk, küldetésünk jelképe Lukács evangéliuma 1:6. verse.

Olvasatunkban Jézus felelősségre szólítja fel a szülőket és minden kisgyermek közelében élő felnőttet. Azt akarja, az Istennek tetsző élet, keresztyén életvitel biztosítása minden kisgyermek számára adassék meg. Mi, a Gólya Óvoda dolgozói, azon fáradozunk, hogy a gyermekeink Isten szava szerint élhessenek. E gondolat hatja át cselekedeteinket, nevelési rendszerünket, hogy a keresztyén életforma eredményeként kiegyensúlyozott, elégedett életet élhessenek.

Óvodásainkat körülöleli szűkebb és tágabb környezetük. Személyiségfejlődésüket meghatározza a környezetből jövő információk minősége, valamint azok rendszerezése, feldolgozása, mindennapjainkba történő beépülése. El szeretnénk érni, hogy meggyőződéssé váljon minden óvodánkkal érintkező emberben: a kisgyermek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakoztatását nem csupán az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei valamint a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem elsősorban az Úr Jézus Krisztus gondviselő kegyelme, szeretete és az általa vezetett, hitben élő felnőttek ráhatásai.

Amikor a szülő rábízza gyermekét a kiválasztott nevelőre, pedagógusra, akkor erről a lépéséről Istennek tudomása van. Nekünk pedig Isten által kapott bölcsesség nélkül a tevékenységünk zsákutcába torkollhat.


  • Mező István

    Főlelkész
  • Mező Istvánné

    Beosztott lelkész